• Felieton

    Całe Hollywood cuchnie strachem.

    Trwa czystka. Powtarzam się? I tak, i nie – kolejna ofiara, Louis C.K. Mówię „ofiara”, mimo tego, że oczywistym jest, że to sprawca. W Hollywood jednak sprawca jest jednocześnie ofiarą. Już rozwijam wypowiedź. To tak łatwo krytykować i myśleć, że…